Кинеска привредна делегација у радној посети општини Оџаци

Кинеска привредна делегација у радној посети општини Оџаци

Данас је општину Оџаци посетила делегација кинеске Фуфенг групације, која се бави прерадом пољопривредних производа. Разлог посете јесте упознавање са привредним потенцијалима и могућностима инвестирања у општини Оџаци.
Домаћин представницима Фуфенг групације, био је Горан Николић, председник општине Оџаци, који је са сарадницима, представио привредне потенцијале општине, који се огледају у две индустријске зоне у Оџацима и Каравукову, као и добром географском положају и саобраћајној инфраструктури, јер је општина Оџаци поред непосредне близине земаља Европске Уније са овим земљама повезана друмским, железничким и воденим путевима. Исто тако, општина Оџаци располаже са 35 хиљада хектара обрадивог земљишта на којем се углавном гаје ратарске културе које представљају сировинску базу коју користи Фуфенг групација.
TOP