Категоризација угоститељских објеката за смештај на територији  општине Оџаци

Категоризација угоститељских објеката за смештај на територији општине Оџаци

Ј А В Н И     П О З И В

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и правна лица - привредно друштво, друго правно лице или предузетник могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Општине Оџаци.

Захтев се подноси преко ЦИС-а Е-туриста за шта је неопходно да се најпре евидентирате у Општинској управи општине Оџаци, Одељењу за инвестиције.

Евиденција се врши уз лични документ након чега лице добија корисничко име и лозинку за приступ систему. Када се приступи систему биће доступна само опција за подношење захтева за категоризацију. Након обраде захтева, комисија формирана од стране ЈЛС на лицу места проверава испуњеност прописаних услова за одређивање категорије угоститељског објекта. Уколико се донесе позитивно решење, постаје угоститељ и надлежни орган је дужан да му обезбеди приступ осталим функцијама система.

За више информација можете се обратити на контакт телефон 025/ 466 003 или лично у Одељење за инвестиције.

 

ИНФОРМАТОР О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАНA, СОБА И СЕОСКИХ ТУРИСТИЧКИХ ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

TOP