Јавни позив за учешће у Јавној расправи - Нацрт одлуке о буџету за 2020. годину

Јавни позив за учешће у Јавној расправи - Нацрт одлуке о буџету за 2020. годину

 

Општинска управа општине Оџаци, на основу члана 105.,107. и 109. Статута општине Оџаци („Сл. лист општине Оџаци“,бр. 2/19) објављује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ  РАСПРАВИ

 

ПРЕДМЕТ УПОЗНАВАЊА

  1. Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“,број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, и 72/19) у члану 42. став 4. прописано је да локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о буџету.
  2. Сагласно наведеном закону, сачињен је НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

  1. У циљу свеобухватног разматрања наведеног документа, позивамо све заинтересоване грађане да узму активно учешће на трибини, која ће се одржати у вишенаменској сали Спортског центра Оџаци дана 12.децембра 2019. године у времену од 12 до 14 сати.
  2. Нацрт одлуке наведене у овом Јавном позиву објављен је на званичном сајту општине Оџаци: odzaci.rs .
  3. Заинтересовани грађани, удружења,привредни субјекти, политичке странке, медији и други своје предлоге,примедбе и сугестије на Нацрт одлуке о буџету општине Оџаци за 2020. годину могу упутити на следећи начин:
  • писано достављањем на адресу: Општина Оџаци, Кнез Михајлова 24 са назнаком: Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету општине Оџаци за 2020. годину
  • електронски на мејл адресу: protokol@odzaci.rs
  • усмено на јавној трибини за време њеног трајања.

 

Нацрт одлуке о буџету општине Оџаци за 2020. годину можете преузети овде

https://www.odzaci.rs/documents/1575541439-odluka-o-budzetu-2020-nacrt-za-javnu-raspravu.pdf

Јаавна расправа траје до 14.12.2019. године

 

TOP