ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице за снабдевање горивима на катастарској парцели број 2 КО Оџаци, општина Оџаци

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице за снабдевање горивима на катастарској парцели број 2 КО Оџаци, општина Оџаци

TOP