Јавни позив за подношење предлога кандидата за доделу награде „22. октобар“ општине Оџаци за 2019. годину

Јавни позив за подношење предлога кандидата за доделу награде „22. октобар“ општине Оџаци за 2019. годину

Општинско веће општине Оџаци је на 82. седници одржаној дана 05.09.2019. године дoнело Закључак којим је упутило Јавни позив за подношење предлога кандидата за доделу награде „22. октобар“ општине Оџаци за 2019. годину, која представља посебно и највише друштвено признање у општини Оџаци.

 Награда „22. октобар“ општине Оџаци се додељује :

  • за изузетна достигнућа у области привреде,
  • за најбоље постигнуте резултате у области спорта,
  • за најистакнутије појединце и групе у области научно-истраживачког рада,
  • за изузетна достигнућа у области културе и образовања,
  • за највећи допринос у области хуманитарног и социјалног рада.

Награда „22. октобар“  се додељује појединцима, групама и правним лицима.

 Предлог кандидата за доделу награде „22. октобар“ општине Оџаци могу поднети :

  • привредна друштва, јавна предузећа, установе, струковна удружења, удужења грађана и други облици организовања правних лица и
  • грађани са пребивалиштем на територији општине Оџаци.

 Предлог кандидата са писаним образложењем подноси се Општинском већу општине Оџаци закључно са 30.09.2019. године до 15 часова, предајом предлога у затвореној коверти на писарници Општинске управе општине Оџаци или у месним канцеларијама, односно предајом  пошти Србије.

Коверту адресирати на адресу :  „Општинско веће општине Оџаци, Кнез Михајлова 24, Оџаци, са напоменом :  „за награду „22. октобар“, не отварати“.

Комплетан текст Јавног позива може се преузети путем следећег линка:

Јавни позив за подношење предлога кандидата за доделу награде „22. октобар“ општине Оџаци за 2019. годину

TOP