Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години

Министарство привреде Републике Србије је расписало Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години.

 Министарство  спроводи програм подршке малим предузећима  за набавку опреме у 2019. години у сарадњи са Развојном агенцијом Србије  и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама:

  1. Банка Поштанска штедионица акционарско друштво, Београд;
  2. Прокредит банкаА.Д. Београд;
  3. Ерсте банка А.Д. Нови Сад;
  4. Еуробанк акционарско друштво, Београд;
  5. Кредит агрицоле банка Србија А.Д. Нови Сад;
  6. Халкбанк, Београд;
  7. Рајфајзен лизинг ДОО Београд и
  8. Уникредит лизинг ДОО Београд.

Укупно расположива средства за реализацију Програма износе 1.000.000.000,00 динара. Општи циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему.

 Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2019. године. Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава за набавку опреме код једне банке или лизинг компаније.

 Неопходна конкурсна документација се може преузети на следећем линку:

https://ras.gov.rs/javni-poziv-program-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme

где су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.

TOP