Јавни позив лицима са инвалидитетом за остваривање права на издавање паркинг карте за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом у 2020.години

Јавни позив лицима са инвалидитетом за остваривање права на издавање паркинг карте за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом у 2020.години

 

 

Општина Оџаци је дана 13.01.2020.године расписала Јавни позив лицима са инвалидитетом за остваривање права на издавање паркинг карте за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом у 2020.години.

 

Лице које жели да оствари право за добијање паркинг карте за означавање возила инвалидног лица мора поднети Општинској Управи општине Оџаци-Оделењу за друштвене делатности, захтев за издавање потврде о испуњености услова за добијање паркинг карте за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом,  у складу са овим Јавним позивом.

 

Захтеви за коришћење паркинг карата особа са инвалидитетом могу се подносити током календарске године,а  преузимају се у згради Општинске управе општине Оџаци Кнез Михајлова број 24 Оџаци (писарница).        

Захтеви  са  потребном документацијом предају се на писарници Општинске управе општине Оџаци, са назнаком за „ЈАВНИ ПОЗИВ ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИЗДАВАЊЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА  ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА“.

 

Комплетан текст Јавног позива може се преузети са званичног сајта општине Оџаци, путем линка:

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/javni-poziv-licima-sa-invaliditetom

           

 

 

TOP