Јавни конкурс за доделу огревног дрвета за грађане на територији општине Оџаци

Јавни конкурс за доделу огревног дрвета за грађане на територији општине Оџаци

Грађани који живе на територији општине Оџаци могу да остваре право на једнократну и бесповратну помоћ у огревном дрвету у износу до 2 кубна метра по породичном домаћинству, где је лице коме је одобрена помоћ у огревном дрвету дужно да обезбеди превоз.

Право на помоћ могу да остваре подносиоци захтева уколико испуњавају следеће услове:
• незапослена лица која живе сама у домаћинству,
• корисници дечијег додатка (једнородитељске породице),
• корисници дечијег додатка (који имају троје и више деце),
• корисници пензије чија висина пензије не прелази износ од 15.000,00 динара месечно,
• лица са инвалидитетом (смањење или губитак радне способности).

Уз захтев за доделу помоћи, који се подноси у општини , подносилац је дужан да достави следеће доказе:

• За незапослена лица која живе сама у домаћинству (уверење Националне службе за запошљавање или очитана здравствена књижица).
• Корисници дечијег додатка (једнородитељске породице) – решење да су корисници дечијег додатка.

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе путем захтева.
Захтев се може преузети на писарници Општинске управе општине Оџаци.
Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу:
Писарница општинске управе Оџаци
Кнез Михајлова 24
25250 Оџаци
са назнаком Конкурс за реализацију ″ЗА ДОДЕЛУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА ГРАЂАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ″
Рок за подношење захтева је од 09. – 17. октобра 2019. године

Комплетан текст конкурса можете погледати на следећем линку:

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/javni-konkurs-za-dodelu-za-dodelu-ogrevnog-drveta-za-gradane-na-teritoriji-opstine-odzaci

TOP