ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

 

ОБАВЕШТЕЊА

 Одлука о укупном броју бирача

 

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Изборна листа на српском

Изборна листа на словачком

 

РЕШЕЊА

Решење о проглашењу првог предлога кандидата

Решење о проглашењу другог предлога кандидата

Решење о проглашењу трећег предлога кандидата

Решење о проглашењу четвртог предлога кандидата

Решење о проглашењу петог предлога кандидата

Решење о проглашењу шестог предлога кандидата

Решење о проглашењу седмог предлога кандидата

 

ОБРАСЦИ

ПРИЈАВА-ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОВЕРА ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОДЛУКА O ОБРАСЦИМА ДОКУМЕНАТА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Седница Изборне комисије

2. Седница Изборне комисије 

3. Седница Изборне комисије  

4. Седница Изборне комисије 

5. Седница Изборне комисије

6. Седница Изборне комисије

7. Седница Изборне комисије

8. Седница Изборне комисије

9. Седница Изборне комисије

10. Седница Изборне комисије

11. Седница Изборне комисије

13. Седница Изборне комисије

14. Седница Изборне комисије

15. Седница Изборне комисије

РОКОВНИК

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАЛИЋ РАСПИСАНЕИХ ЗА 15. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

 

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Председник Изборне комисије -  064/8037619,

Секретар Изборне комисије 065/2067507.

TOP