Инструкција Кризног штаба за теретане и фитнес клубове

Инструкција Кризног штаба за теретане и фитнес клубове

Обавештавају се власници теретана и фитнес клубова на територији општине Оџаци да је Кризни штаб Владе Републике Србије за сузбијање заразне болести COVID-19, дана 24. априла 2020. године донео Инструкцију за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19, у области рекреативног спорта, следеће садржине:

 1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес;
 2. На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера;
 3. Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге реквизите за вежбање, као и под клуба. У току радног дана проветравати све просторије што чешће;
 4. Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази 70% алкохола;
 5. Сви запослени морају носити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне рукавице током целокупног радног времена;
 6. Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене;
 7. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом;
 8. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије;
 9. Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања мора бити таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмање 2 метра, односно 10 метара квадратних по вежбачу;
 10. Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке употребе;
 11. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице клуба дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља - COVID амбуланти;
 12. У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице клуба дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља - COVID амбуланти.

ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК ОБАВЕШТЕЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

TOP