Фотографије са почетне конференције

Фотографије са почетне конференције

Дана 08.02.2020. одржана је Почетна конференција као званичан почетак реализације пројекта.

На почетној конференцији представљени су циљеви пројекта. Предочен је тежак положај Рома и њихови проблеми при запошљавању као и борба против предрасуда са којима се сусрећа та угрожена категорија друштва. Такође, предочени су кораци у спровођењу пројекта а неки од најважнијих су :

  1. Мапирање корисника који желе да похађају стручну обуку 
  2. Мапирање послодаваца на територији општине Оџацикоји ће пружити практичну обуку на радном месту
  3. Ангажовање акредитоване школске установе за образовање одраслих која ће одржати стручну обуку
TOP