Дозвољава се деци са развојним сметњама и аутизмом, кретање на територији општине Оџаци у време полицијског часа

Дозвољава се деци са развојним сметњама и аутизмом, кретање на територији општине Оџаци у време полицијског часа

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 15.04.2020. године доноси:

З А К Љ У Ч А К

 

  1. Дозвољава се деци са развојним сметњама и аутизмом, кретање на територији општине Оџаци у време забране, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља или старатеља), највише до 200 метара удаљености од места пребивалишта односно боравишта.
  1. Привремене мере из овог закључка остају на снази док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

 

ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК ЗАКЉУЧКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

TOP