Додељен грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица

Додељен грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица

Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица обезбеђен је ове године кроз сарадњу са Комесаријатом за избегле и расељене.

Општина Оџаци сваке године учествује у пројектима за избегла и расељена лица кроз разне видове помоћи, грађевински материјал, доходовне активности, изградњу станова и једнократне помоћи. У питању је поступак за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица на територији Општине Оџаци. Након спроведеног поступка изабрано је 6 корисника, који су испуњавали услове по Јавном позиву, и њима је додељена помоћ у виду грађевинског материјала ради побољшања услова становања.

TOP