22.седница Скупштине општине заказана за 17.април

22.седница Скупштине општине заказана за 17.април

Председник Скупштине општине Оџаци је за среду, 17. април 2019.године сазвао 22.седницу Скупштине општине Оџаци.

Седница ће се одржати у скупштинској сали Спортског центра Оџаци, са почетком у 12,00 часова.

За седницу је предложио следећи Дневни ред:

  1. Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулација насеља Оџаци,
  2. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације општинског пута од радне зоне до државног пута IIa реда бр.110 у општини Оџаци,
  3. Предлог годишњег Програма радова на одржавању и заштити јавних путева на територији општине Оџаци за 2019. годину,
  4. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду за 2018. годну Јавне установе „Спортски центар Оџаци“ Оџаци,  
  5. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинског већа општине Оџаци за 2018. годину,
  6. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене Програма пословања ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац за 2019. годину,
  7. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду МЗ Бачки Брестовац за 2018. годину,
  8. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду МЗ Дероње за 2018.годину.
TOP