Заказана конститутивна седница Скупштине општине Оџаци

Заказана конститутивна седница Скупштине општине Оџаци

Председник Скупштине општине Оџаци, ранијег сазива, Горан Ђаковић, сазвао је конститутивну седницу Скупштине општине Оџаци за четвртак, 04. јул 2024. године.

Седница ће се одржати у СКУПШТИНСКОЈ сали Спортско центра Оџаци, са почетком у 12. часова.

За седницу је предложен следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Укупан извештај о резултатима гласања за избор одборника Скупштине општине Оџаци на изборима расписаним за 02.06.2024. године  и додела мандата кандидатима за одборнике,

  1. Потврђивање (верификација) мандата одборницима Скупштине општине Оџаци,

2.1. Образовање Верификационог одбора,

2.2. Извештај Верификационог одбора,

2.3. Доношење Решења о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Оџаци,

2.4. Полагање заклетве одборника,

  1. 3. Избор председника Скупштине општине Оџаци,
  2. Избор заменика председника Скупштине општине Оџаци,
  3. Постављење секретара Скупштине општине,
  4. Постављање заменика секретара Скупштине општине,
  5. Доношење Закључка о констатацији престанка мандата одборницима Скупштине општине Оџаци у ранијем сазиву и члановима радних тела Скупштине, ранијег сазива.
  6. Избор чланова сталних радних тела,

8.1.  Избор чланова Мандатно-имунитетске комисије,

8.2.  Избор чланова Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

TOP