Најава искључења струје

Најава искључења струје

Дана 18.09.2023. год. ЕДБ Оџаци изводиће радове у Оџацима у времену од 08.30 до 14.30 сати, због тих радова без електричне енергије биће сви корисници у улици Војводе Мишића, Светозара Марковић,  део улице Војводе Мишића, део улице Војводе Путника и део улице Видовданске, истог дана у времену од 08.30 до 09.00 и од 14.30 до 15.00 часа, без ектрине енергије биће сви корисници са  ТС. Слободана Пенезића, ТС. Бранка Радичевића, ТС. Блок 18 и 19, и ТС. Колонија Петефи.

Дана 21.09.2023 год. ЕДБ Оџаци изводиће радове  на ТС 110 у Каравукову у времену од 09.00 до 14.00 сати, због тих тадова без електричне енергије биће цело насељено место Каравуково.

Дана 21.09.2023 год. ЕДБ Оџаци изводиће радове  на ТС 110 у Дероње у времену од 09.00 до 14.00 сати, због тих тадова без електричне енергије биће сви корисници у Дероњском риту, ТС. у улици  Змај Јовина, ТС. у улици  Виноградарска, ТС. Млин, ТС. Землјорадничка задруга Дероње, ТС. Силос Тепић и Интер коп.

Дана 21.09.2023 год. ЕДБ Оџаци изводиће радове  на ТС 110 у Оџацима у времену од 09.00 до 14.00 сати, због тих тадова без електричне енергије биће сви корисници са ТС. у улици  Косовска и ТС. у улици  29 Новембар према Каравукову.

Дана 21.09.2023 год. ЕДБ Оџаци изводиће радове  на ТС 110 у Српском Милетићу  у два наврата у времену од 09.00 до 09.30 и од 14.00 до 14.30 сати, због тих радова без електричне  енергије биће цело насељено место Српски Милетић.

TOP