Одржана 34. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 34. седница Општинског већа општине Оџаци

 1. седница Општинског већа општине Оџаци одржана је данас, 09.06.2021. године у сали Општинског већа, са почетком у 09,00 часова.

На седници су усвојена следећа акта:

 1. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Оџаци за период 01.01.-31.12.2020. године,
 2. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене Програма одржавања чистоће на јавним површинама у општини Оџаци, Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
 3. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене Програма обезбеђења јавне расвете на територији општине Оџаци, Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
 4. Предлог Закључка о давању сагласности на План прихода и расхода за 2021. годину Месне заједнице Лалић,
 5. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о почетној цени закупа кафића и будице, на Олимпијском базену у Оџацима, Јавне установе „Спортски центар Оџаци“ Оџаци,
 6. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о ценама улазнице и закупа лежаљки на Олимпијском базену у Оџацима, Јавне установе „Спортски центар Оџаци“ Оџаци,
 7. Предлог Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу,
 8. Предлог Закључка о начину и поступку доделе средстава за одржавање постојећих верских објеката у власништву традиционалних цркава и варских заједница,
 9. Предлог Закључка о начину и поступку доделе средстава за изградњу нових верских објеката у власништву традиционалних цркава и верских заједница,
 10. Предлог Решења о расподели средстава из области спорта,
 11. Предлог Одлуке о измени плана јавних набавки.

Следећи акт је разматран и упућен Скупштини општине на усвајање:

 1. Разматрање Извештаја о раду Црвеног крста Оџаци за 2020. годину,

Следећи акт је разматран и упућен Скупштини општине на доношење:

 1. Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Оџаци за 2020. годину,
TOP