Нове наредбе Штаба за ванредне ситуације

Нове наредбе Штаба за ванредне ситуације

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 16.11.2020. године доноси:
 
Н А Р Е Д Б У
 
I. У складу са епидемиолошком ситуацијом у АП Војводини која је у целини ванредна односно неповољна са тенденцијом погоршања, као и због значајног пораста заражених вирусом COVID-19 на територији општине Оџаци, у циљу спречавања даљег ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији општине Оџаци уводе се следеће мере заштите становништва:  
 
1. У периоду почев од 17. новембра 2020. године закључно са 01. децембром 2020. године радно време угоститељских објеката, продавница, малопродајних и велепродајних трговинских објеката, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 05.00 часова наредног дана.
2. Забрана масовних окупљања свих врста где је више од 10 људи у затвореном простору, односно 100 на отвореном;
3. У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до 5 (пет) лица уз одговарајуће мере личне заштите;
4. У свим затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од 2 (два) метра;
5. Забрана организовања свечаности, организовања спортских манифестација са публиком и других забавних манифестација и прослава (сеоских слава, вашара, свадбених весеља, прослава рођендана и крштења и других прослава и свечаности), као и других забавних манифестација;
6. Забрањује се рад свечаних сала као и организовање свих прослава на отвореном и затвореном простору док постоји опасност од ширења заразне болести COVID-19;
7. Наређује се такси возачима и корисницима такси услуга обавезно коришћење заштитних маски приликом пружања односно коришћења услуга такси превоза. Корисници услуге такси превоза не могу користити предње седиште у такси возилу. Наређује се такси возачима да након сваке извршене услуге такси превоза изврше дезинфекцију коришћених површина у такси возилу, као и проветравање такси возила;
8. Спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда;
9. Редовна дезинфекција свих јавних објеката (о спровођењу ове мере стараће се ЈКП „Услуга“ Оџаци и ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац);
 
УГОСТИТЕЉСТВО:
 
10. У угоститељским објектима није дозвољено организовање прослава, као и било какво извођење „живог“ музичко/сценског програма. Наведено ограничење односи се и на угоститељске објекте који послују у оквиру бензинских станица (пумпи), ауто периона, као и на рад кладионица, коцкарница и других сличних објеката. Власници односно закупци угоститељских објеката дужни су да, поштујући све санитарне препоруке и прописане мере, госте до 21.00 часа удаље из својих објеката;
11. Извршити прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не може седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству. Власници угоститељских објеката су дужни да обезбеде обавезни размак између столова од најмање два метра, односно дужни су да обезбеде минималну физичку дистанцу од 1,5 метра између гостију који седе за суседним столовима, као и средство за дезинфекцију руку на сваком столу;
12. Ограничење броја гостију у зависности од квадратуре на 4 м² по госту;
13. Обавезно ношење маски у свим угоститељским објектима и у затвореном и на отвореном за све запослене. Обавезно ношење маски за госте осим када узимају храану или пиће;
14. Ограничавање нивоа буке испод 40db, како би се избегло викање и гласан говор;
15. Појачана текућа дезинфекција и чишћење просторија. Чешће брисање столова, наслона столица који се додирују рукама, шанкова и наслона, радних површина у кухињи, шанка, квака на вратима и прозорима, контактних славина као и уређаја за сушење руку односно за спремање убруса, као и тоалета, препаратима на бази хлора;
 
УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 
16. Обавезно ношење маски у трговинским и свим другим услужним приватним и јавним објектима;
17. У продавницама, малопродајним и велепродајним објектима на територији општине Оџаци ограничен је истовремени боравак лица – потрошача у истима и то тако што на 4м² корисне површине може боравити једно лице – потрошач, с тим да минимална физичка дистанца између потрошача међусобно и осталих лица у објектима продавница, малопродајним и велепродајним објектима буде минимално 1,5 метар. Особље продавница, малопродајних и велепродајних објеката мора носити заштитну маску на прописан начин (тако да маска прекрива уста и нос) све време, као и потрошачи док се налазе у истима;
18. Наређује се привредним субјектима који обављају малопродајну и велепродајну делатност да на улазу у објекат у коме обављају делатност јасно истакну површину објекта и број лица која могу бити истовремено присутна у објектима. 
19. Наређује се привредним субјектима који обављају малопродајну и велепродајну делатност да испред улаза у објекат поставе ограничен број колица, односно корпи за куповину тако да њихов број не буде већи од броја лица која могу истовремено бити присутна у објекту као и да након сваке употребе изврше дезинфекцију рукохвата колица и корпи;
20. Наређује се привредним субјектима који врше шалтерску продају хране да уклоне столове и столице који су постављени испред објекта;
21. Забрањује се конзумација хране и пића, испред угоститељских објеката из којих се врши шалтерска продаја хране; 
22. Наређује се свим лицима, која чекају да буду услужена приликом куповине хране из објеката путем којих се врши шалтерска продаја хране, одржавање физичке дистанце од најмање 2 метра, уз обавезно коришћење заштитне маске. 
23. Обавезно ношење маски на пијацама на прописан начин (тако да маска прекрива уста и нос) све време;
 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
 
24. Пуна примена свих  донетих превентивних мера у установама предшколског образовања и васпитања;
25. У основним и средњим школама пуна примена свих донетих превентивних мера;
 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
 
26. Рад од куће за хроничне болеснике, самохране родитеље, особе са инвалидитетом, запослене у јавним и приватним предузећима и установама у јавном сектору, у складу са законским могућностима (препорука);
27. Прерасподела рада у сменски како би се очувало функционисање свих пословних процеса;
28. Обавезно ношење маски у свим објектима, осим када узимају храну или пиће или кратко скидање на захтев службеног лица због идентификације лица;
29. Појачана текућа дезинфекција и чишћење радних просторија; чешће брисање столова, наслона столица који се додирују рукама, радних површина у радном простору, квака на вратима и прозорима, контактних славина, као и уређаја за сушење руку односно за спремање убруса, као и тоалета, препаратима на бази хлора;
30. Обезбеђење дистанце од 2 метра између запослених уз квадратуру на 4м² по запосленом у канцеларијама, а обавезно ношење маске све време уколико наведено није могуће;
31. Рад шалтерских служби организовати тако да се на најмању могућу меру сведе могућност преношења вируса COVID-19  и то између свих особа које бораве у објекту (гости, корисници и запослени). Стална примена најважнијих мера превенције – социјално дистанцирање, ношење личне, заштитне опреме, мере личне и опште хигијене појачане на највишу могућу меру и стална дезинфекција. Надзор спроводе сви руководиоци у свим одељењима ОУ, установама, ЈКП и другим субјектима где је организован шалтерскии рад, рад са странкама и контакт са трећим лицима;
 
II. Спровођење мера заштите из ове Наредбе, у складу са законом утврђеним овлашћењима, обезбеђује, координира и надзире Начелник Општинске управе општине Оџаци преко надлежних инспекцијских органа као и Штаб за ванредне ситуације општине Оџаци.
 
III. Свако непоштовање мера утврђених овом Наредбом повлачи прекршајну одговорност физичког, односно правног лица.
 
IV. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења.
TOP