Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације

Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 09.07.2020. године доноси:

Н А Р Е Д Б У

  1. Због актуелне епидемиолошке ситуације у циљу заштите здравља становништва од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, до даљег престаје са радом отворени базен у Оџацима.
  2. За спровођење тачке I. ове наредбе задужује се Јавна установа „Спортски центар Оџаци“ Оџаци.
  3. Забрањује се до даљег коришћење купалишта и плаже на језерима спортско рекреативно туристичког комплекса „Штранд“ код Богојева.
  4. Наређује се Општинској управи општине Оџаци, Одељењу за инспекцијске послове и заштиту животне средине да организује рад тако да сви делови инспекцијских служби врше надзор над применом мера из ове наредбе.
  5. Привремене мере из ове наредбе остају на снази док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 или док се одлуком Владе Републике Србије у зависности од епидемиолошке ситуације мере другачије не одреде.
  6. Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

 

ПОТПИСАНИ И ОВЕРЕНИ ПРИМЕРАК НАРЕДБЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

TOP