Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације

Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 01.05.2020. године доноси:

Н А Р Е Д Б У

  1. Утврђује се радно време са потрошачима у трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији општине Оџаци за време првомајских празника на следећи начин:
  • субота 02. мај 2020. и недеља 03. мај 2020. године у времену од 07,00 до

        17,30 часова.

  1. Трговац, занатлија и приређивач игара на срећу и забавних игара може у складу са напред наведеним самостално одредити радно време у наведеним временским интервалима.
  2. Лицима са навршених 65 година дозвољено је кретање и у петак 01. маја 2020. године у трајању од два пута по 60 минута, у пречнику до 600 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.
  3. Привремене мере из ове наредбе остају на снази док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 или док се одлуком Владе Републике Србије у зависности од епидемиолошке ситуације мере другачије не одреде.
  4. Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

 ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК НАРЕДБЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

TOP