Обавештење

Обавештење

Имајући у виду позиве и предлоге за уплату новчаних донација за борбу против COVID -19, Oпштина Оџаци обавештава све заинтересоване грађанe, као и правна лица о начину уплате новчаних донација као облика помоћи у борби против епидемије изазване вирусом SARS-CoV-2.

Уплате новчаних донација могу се вршити на динарски подрачун КРТ-а број 840-5077741-76 - ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ- COVID 19 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА, позив на број 97 08-224.

Посебна напомена:
Донатор новчаних средстава нема никаквих пореских нити других обавеза.

TOP