Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације

Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 22.04.2020. године доноси:

Н А Р Е Д Б У

1. Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним и велепродајним објектима на територији општине Оџаци на следећи начин:

  • од понедељка до четвртка од 07,00 до 17,30 часова;
  • петком од 08,00 до 17,30 часова;
  • петком од 04,00 до 07,00 часова искључиво за грађане старије од 65 година живота у насељеним местима преко 5000 становника и грађане са навршених 70 година живота у насељеним местима до 5000 становника;
  • субота и недеља су нерадни дани.

2. Трговац може у складу са напред наведеним самостално одредити радно време у наведеним временским интервалима.

3. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањено је кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница):

  • лицима са навршених 70 година – у насељеним местима до 5000 становника, изузев петком од 04,00 до 07,00 часова, ради куповине намирница, као и уторком, петком и недељом у периоду од 18,00 часова до 01,00 час наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;
  • лицима са навршених 65 година – у насељеним местима преко 5000 становника, изузев петком од 04,00 до 07,00 часова, ради куповине намирница, као и уторком, петком и недељом у периоду од 18,00 часова до 01,00 час наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;
  • лицима која нису навршила 65 година – од 18,00 до 05,00 часова радним данима, као и од петка од 18,00 часова до понедељка до 05,00 часова.

ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК НАРЕДБЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

TOP