Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације

Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације

На основу члана 41. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр.87/2018), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Сл. Гласник РС“ бр.29/20), Уредбом о мерама за време ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр.31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020 и 53/2020),  чланом 20. Одлуке о радном времену трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“ бр.14/2016) и чланом 6. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Оџаци („Сл. лист општине Оџаци“ бр.9/19), Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 09.04.2020. године доноси:

Н А Р Е Д Б У

 1. Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним и велепродајним објектима на територији општине Оџаци на следећи начин:
 • од понедељка до четвртка од 07,00 до 16,00 часова;
 • петком од 08,00 до 16,00 часова;
 • петком од 04,00 до 07,00 часова искључиво за грађане старије од 65 година живота;
 • субота и недеља су нерадни дани.
 1. Трговац може у складу са напред наведеним самостално одредити радно време у

 наведеним временским интервалима.

 • Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањено је кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница):
 • лицима са навршених 70 година – у насељеним местима до 5000 становника, изузев петком од 04,00 до 07,00 часова;
 • лицима са навршених 65 година – у насељеним местима преко 5000 становника, изузев петком од 04,00 до 07,00 часова;
 • лицима која нису навршила 65 година – од 17,00 до 05,00 часова радним данима, као и од петка од 17,00 часова до понедељка до 05,00 часова.
 1. Ради извођења кућних љубимаца, кретање је, изузетно, у време забране, дозвољено лицима која нису навршила 65 година, у периоду од 23,00 часова до 01,00 час наредног дана, као и суботом и недељом од 08,00 до 10,00 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.
 2. Задужује се Општинска управа општине Оџаци, Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине да врше појачан надзор над спровођењем мера из тачке I. ове наредбе.
 3. Привремене мере из ове наредбе остају на снази док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
 • Ова наредба ступа на снагу даном доношења.
TOP