Poziv poreskim obveznicima da izmire 3. ratu poreza na imovinu

Poziv poreskim obveznicima da izmire 3. ratu poreza na imovinu

Opština Odžaci podseća poreske obveznike da je 14. avgusta 2023. godine, dospela za plaćanje treća rata poreza na imovinu za 2023. godinu i apeluje da se obaveze izmiruju po dospeću.
Kašnjenje ili jednokratno izmirenje poreske obaveze na kraju godine dovodi do obračuna i naplate kamate koja na današnji dan iznosi 16,50%.

Poreski obveznici, fizička lica, stanje na računu poreza na imovinu, mogu dobiti na sledećim lokacijama:

– Opštinksa uprava opštine Odžaci, od 07 do 15 časova, u kancelarijama 15, 19 i 20.

– Na telefonima 025/466-034; 025/466-059; 025/466-076

– upitom na sledeću mejl adresu: lpaodzaci@gmail.com;

– putem naloga na Portalu eUprava.

TOP