Održana 27. sednica Skupštine opštine Odžaci

Održana 27. sednica Skupštine opštine Odžaci

Danas je u skupštinskoj sali  Sportskog centra Odžaci, sa početkom u 12,00 časova održana 27. sednica Skupštine opštine Odžaci kojom je predsedavala zamenica predsednika Skupštine opštine Odžaci, Aleksandra Ćirić.

Na sednici su usvojena sledeća akta:

 1. Odluka o pokretanju postupka realizacije projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Odžaci,
 2. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Mesnim zajednicam na teritoriji opštine Odžaci,
 3. Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Odžaci neposrednom pogodbom katastarska parcela broj 4627, k.o. Bački Brestovac,
 4. Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Odžaci neposrednom pogodbom katastarske parcele 8, 9 i 15 k.o. Srpski Miletić,
 5. Odluka o davanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini opštine Odžaci,
 6. Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Odžaci za 2022. godinu,
 7. Odluka o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Odžaci, katastarska parcela broj 2330 k.o. Ratkovo,
 8. Odluka o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Odžaci, katastarska parcela broj 626/1 k.o. Odžaci,
 9. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Odžaci,
 10. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo,
 11. Zaključak o utvrđivanju 20% većeg broja dece od broja upisanih u vaspitnu grupu za Predškolsku ustanovu „Poletarac“ Odžaci, za radnu 2022/2023. godinu.
 12. Rešenje o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta Menih zajednica na teritoriji opštine Odžaci,

 13. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Drugostepene izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta Menih zajednica na teritoriji opštine Odžaci.

TOP