Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji opštine Odžaci za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji opštine Odžaci za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Predsednica opštine Odžaci je 05.juna 2019.godine raspisala Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji opštine Odžaci za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

 Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce konkursa) sa prebivalištem na teritoriji opštine Odžaci koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalazePra u naseljenim mestima: Ratkovo, Deronje, Lalić, Karavukovo, Srpski Miletić, Bogojevo, Bački Gračac i Bački Brestovac.

 Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 3.000.000,00 dinara. Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

 Kompletan tekst Konkursa, Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji opštine Odžaci za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, kao i Prijava na konkurs mogu se preuzeti putem linka:

 https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-bracnim-parovima-na-teritoriji-opstine-odzaci-za-kupovinu-seoskih-kuca-sa-okucnicom-2019

Sve  dodatne informacije mogu se dobiti od Marka Perišića (0631665984) i Vanje Kosovac (0648037617), savetnika na poslovima lokalno-ekonomskog razvoja opštine Odžaci, ili na telefon 025 466 000.

TOP