JAVNI POZIV LICIMA SA INVALIDITETOM ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IZDAVANJE PARKING KARTE ZA OZNAČAVANJE VOZILA INVALIDNOG LICA RADI KORIŠĆENJA PARKING MESTA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U 2022 .GODINI

TOP