USLUGU TEHNIČKOG PREGLEDA NA UNUTRAŠNjIM GASNIM INSTALACIJAMA (UGI), KAO I GASNIH PRIKLjUČAKA NISKOG PRITISKA SA PRIPADAJUĆIM MRS-OVIMA NA 14 LOKACIJAMA NA OSNOVU REALIZACIJE UGOVORA O JPP

Rok za dostavljanje ponuda : 12.02.2024. 12:00
TOP