USLUGA VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD RADOVIMA NA DOGRADNJI DELA „B“ OBJEKTA PREDŠKOLSKE USTANOVE „POLETARAC“ I IZGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTA

Rok za dostavljanje ponuda : 07.02.2022. 11:00
TOP