USLUGA IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU KOLEKTORA I PREČISTAČA FEKALNE KANALIZACIJE U ODŽACIMA, LALIĆU I BAČKOM GRAČACU

Rok za dostavljanje ponuda : 22.08.2022. 10:00
TOP