IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PEŠAČKE STAZE PORED DRŽAVNOG PUTA I b REDA BR.12, SRPSKI MILETIĆ – ODŽACI NA K.P. 2361/1, 2, 7658/1 I 7658/2 K.O. ODŽACI, DUŽINE L=2240m

Rok za dostavljanje ponuda : 29.07.2022. 11:00
TOP