IIZVOĐENjE RADOVA ZA IZGRADNjU 20 KV KABLOVSKOG PRIKLjUČNOG VODA I STS 20/0,4 KV ,,SOMBORSKI PUT KOD USTAVE" ZA PRIKLjUČENjE JAVNE RASVETE U KO ODžACI SA IZRADOM TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PO SISTEMU ,,KLjUČ U RUKE"

Rok za dostavljanje ponuda : 15.09.2022. 10:00
TOP