27.USLUGA VRŠENJA STRUČNOG NADZORA ZA RADOVE NA SANACIJI VODOVODNE DISTRIBUTIVNE MREŽE U ODŽACIMA -I i II faza

Rok za dostavljanje ponuda : 13.07.2021. 10:00
TOP