USLUGA STRUČNOG NADZORA NA GRAĐEVINSKIM RADOVIVA NA REKONSTRUKCIJI DELA OBJEKATA 1, OBJEKATA 4 i SPOLJNOG UREĐENJA TEHNIČKE ŠKOLE ODŽACI

Rok za dostavljanje ponuda : 09.12.2019. 13:00
TOP