NABAVKA USLUGE AGENCIJE ZA ANGAŽOVANJE RADNIKA, Partrija 2 - Angažovanje radnika na izvršenju stručnih usluga i radnika na održavanju higijene - ponovljen postupak

Rok za dostavljanje ponuda : 09.08.2019. 12:00
TOP