IZRADA TEHNIČKE DOKUMETACIJE REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE POSTROJENJA ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE U ODŽACIMA

Rok za dostavljanje ponuda : 21.08.2019. 12:00
TOP