IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU FEKALNE KANALIZACIJE U ODŽACIMA NA DELU ULICE IVE LOLE RIBARA NA K.P. BROJ 2370 K.O. ODŽACI I DELU ULICE ŽELEZNIČKA NA K.P. BROJ 2387 K.O. ODŽACI

Rok za dostavljanje ponuda : 04.05.2018. 12:15
TOP