IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA OPŠTINSKI PUT SRPSKI MILETIĆ – BAČKI BRESTOVAC I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU OPŠTINSKOG PUTA SRPSKI MILETIĆ – BAČKI BRESTOVAC

Rok za dostavljanje ponuda : 18.06.2018. 12:15
TOP