ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2022

ОБАВЕШТЕЊА

Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Оџаци за гласање на изборима за народне посланике 

Обавештење о гласању ван бирачког места

 

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

 

 

РЕШЕЊА

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК општине Оџаци у проширеном сасатаву

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК општине Оџаци у проширеном сасатаву

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК општине Оџаци у проширеном сасатаву

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК општине Оџаци у проширеном сасатаву

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК општине Оџаци у проширеном сасатаву

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК општине Оџаци у проширеном сасатаву

Решење о именовању члана ОИК општине Оџаци у проширеном сасатаву

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК општине Оџаци у проширеном сасатаву

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК општине Оџаци у проширеном сасатаву

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК општине Оџаци у проширеном сасатаву

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК општине Оџаци у проширеном сасатаву

 

 

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 1

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 2

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 3

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 4

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 5

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 6

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 7

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 8

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 9

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 10

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 11

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 12 

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 13

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 14

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 15

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 16

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 17

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 18

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 19

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 20

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 21

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 22

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 23

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 24

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 25

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 26

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 27

Решење о измени Решења о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 19

 

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 1

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 2

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 3

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 4

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 5

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 6

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 7

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 8

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 9

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 10 

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 11

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 12

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 13 

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 14

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 15

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 16

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 17

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 18

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 19

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 20

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 21

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 22

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 23

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 24

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 25

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 26

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 27

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 12

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 21

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 23

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 9

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 11 

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 25

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 12

Решење о разрешењу члана/заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 8

 

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 1

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 2

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 3

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 10

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 12 

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 13

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 14

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 20

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 22

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 23

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 24

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 26

Решење о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 27

 

 

 

ОБРАСЦИ

 

 

СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

2. Седница Изборне комисије 22. фебруар 2022.

3. Седница Изборне комисије 26. фебруар 2022. 

4. Седница Изборне комисије 01. март 2022.

5. Седница Изборне комисије 12. март 2022.

6. Седница Изборне комисије 15. март 2022.

7. Седница Изборне комисије 16. март 2022. 

8. Седница Изборне комисије 19. март 2022.

9. Седница Изборне комисије 23. март 2022.

10. Седница Изборне комисије 23. март 2022.

11. Седница Изборне комисије 24. март 2022.

12. Седница Изборне комисије 26. март 2022.

13. Седница Изборне комисије 30. март 2022.

14. Седница Изборне комисије 30. март 2022.

15. Седница Изборне комисије 02. април 2022.

 

РОКОВНИК

 

ЗАКЉУЧЦИ

Закључак о отклањању недостатака

Закључак о отклањању недостатака

Закључак о отклањању недостатака

TOP