Локални избори 2024

Локални избори 2024

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА КАНДИДАТИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СА ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 02. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 13.06.2024. 

 

УКУПАН ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ РАСПИСАНИХ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О НАКНАДАМА, МАТЕРИЈАЛНИМ И ДРУГИМ ТРОШКОВИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ РАСПИСАНИХ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 06.06.2024.

 

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ОДРЖАНИХ 02. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 03.06.2024. 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 26

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 02.06.2024.

 

ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ ГЛАСАЊА БИРАЧА ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 

 

ОДЛУКА О ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ЛИЦИМА ОДРЕЂЕНИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗЛАЗНОСТИ БИРАЧА И БИРАЧКИМ МЕСТИМА СА КОЈИХ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОДАЦИ

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА СТАТИСТИЧКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 31.05.2024. 

 

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, РАСПИСАНИХ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 24

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 18

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 29.05.2024. 

 

ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ ГЛАСАЊА БИРАЧА ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

 

ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА КОНТРОЛУ ШТАМПАЊА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 27.05.2024. 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 24.05.2024. 

 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА КОНТРОЛНИХ ЛИСТИЋА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ РАСПИСАНИХ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ РАСПИСАНИХ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА - У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА - У СТАЛНОМ САСТАВУ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 22.05.2024.

 

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ РАСПИСАНЕ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 19.05.2024.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 19.05.2024.

 

ОДЛУКА О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ ПО БИРАЧКИМ МЕСТИМА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 18.05.2024.

 

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗАПИСНИКА О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ РАСПИСАНИХ 02. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

ОДЛУКА О ЛЕГИТИМАЦИЈАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ РАСПИСАНИХ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ОБЛИКУ И ОЗГЛЕДУ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА КОЈИ СЕ ШТАМПАЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, РАСПИСАНЕ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈЕ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ, ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 02. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ВРЕЋЕ И ЗАТВОРНИЦА ЗА ПАКОВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ И ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 02. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ "PRENSAPAK" DOO ЗА ИЗРАДУ СИГУРНОСНИХ ЗАТВОРНИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 15.05.2024.

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА БИРАЧА НА ИНФОРМАЦИЈУ О ТОМЕ ДА ЛИ ЈЕ У ИЗВОДУ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ЕВИДЕНТИРАНО ДА ЈЕ ГЛАСАО НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ РАСПИСАНИМ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ШТАМПАРИЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 02. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ

 САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 10.05.2024.

 

УПУТСТВО ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЛИЦА У БИРАЧКЕ ОДБОРЕ

          ОБРАЗАЦ СО 5

          ОБРАЗАЦ СО 6

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ПРИЈАВУ ПОСМАТРАЧА

ОДЛУКА - НУМЕРИЧКА МЕРИЛА

          ПРОЦЕНАТ ЗАСТУПЉЕНОСТИ ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА

          РАСПОРЕД МЕСТА ЗА БИРАЧКЕ ОДБОРЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 07.05.2024.

 

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 30.04.2024.

 

РЕШЕЊЕ ОЏАЦИ ПРОТИВ НАСИЉА

РЕШЕЊЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ОЏАЦИ СУТРА

ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ - ГРУПА ГРАЂАНА ОЏАЦИ ПРОТИВ НАСИЉА

ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ОЏАЦИ СУТРА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 28.04.2024.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ДА СЕ ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

          ОБАВЕШТЕЊЕ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

          ОБАВЕШТЕЊЕ НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ

ОБРАЗАЦ СО-04/2024

ОБРАЗАЦ СО-03/2024

ОБРАЗАЦ СО-02/2024

ОБРАЗАЦ СО-01/2024

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 27.04.2024.

TOP