ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

САОПШТЕЊЕ СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА

М3 1- ПРИЈАВА КАНДИДАТА

МЗ 1 - БОГОЈЕВО ПРИЈАВА КАНДИДАТА

МЗ-2 ОБРАЗАЦ О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ

МЗ-3 ОВЕРА ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА

СПИСАК ПРЕДЛАГАЧА КАНДИДАТА

РОКОВНИК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЗ

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЗ

 

МЗ БАЧКИ ГРАЧАЦ

Саопштење за јавност

1 - Саша Петровић

2 - Милица Даутовић

3 - Душан Поповић

4 - Ана Шкундрић

5 - Ненад Богуновић

 

МЗ ОЏАЦИ

Саопштење за јавност

1 -Милица Гаковић

2 - Зоран Павловић

3 - Јована Ћојановић Кривокућа

4 - Марица Кодро

5 - Милош Поповић

 

МЗ ДЕРОЊЕ

Саопштење за јавност

1- Бојана Дорословац

2 - Љиљана Белић

3 - Лазар Савић

4 - Дејан Марић

5 - Игор Праћа

 

МЗ КАРАВУКОВО

Саопштење за јавност

1 - Јелена Крстић

2- Давор Маринковић

3 - Александра Ђорђевић

4 - Александар Митић

5 - Ивана Михајловић

 

МЗ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ

Саопштење за јавност

1 - Лончар Оливера

2 - Лончар Бранка

3 - Божанић Душан

4 - Гладовић Свилар Зорица

5 - Тривуновић Владимир

 

МЗ РАТКОВО

Саопштење за јавност

1- Александар Дурутовић

2 - Живковић Десанка

3 - Анђелић Зоран

4 - Сузана Марковић

5 - Шкељић Зоран

 

 

МЗ СРПСКИ МИЛЕТИЋ

Саопштење за јавност

1 - Кнежевић Стево

2 - Јасна Стојиљковић

3 - Маринковић Младен

4 - Стојановић Тијана

5 - Младеновић Бранковић Мирјана

 

МЗ БОГОЈЕВО

Саопштење за јавност

1 -Рупа Атила

2 - Кузмановић Славојка

3 - Оршош Игор

4 - Бока Оливер

5 - Хусар Изабела

 

Саопштење за јавност

Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове савета Месне заједнице Бачки Брестовац

Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове савета Месне заједнице Бачки Грачац

Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове савета Месне заједнице Богојево

Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове савета Месне заједнице Дероње

Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове савета Месне заједнице Каравуково

Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове савета Месне заједнице Оџаци

Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове савета Месне заједнице Ратково

Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове савета Месне заједнице Српски Милетић

 

 

Саопштење за јавност 10. седница

УПУТСТВО ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЛИЦА У БИРАЧКЕ ОДБОРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Одлуке

 

Саопштење за јавност 12. седница

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ШТАМПАРИЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

Саопштење за јавност са 13. седнице

ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Саопштење за јавност 14. седница

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

Саопштење за јавност 15. седница

РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНИХ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

Саопштење за јавност 16. седница

ОДЛУКЕ И РЕШЕЊА СА 16. СЕДНИЦЕ

 

Документа 3.11.2022.

Документа 3.11.2022.

 

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

Za glasanje van biračkog mesta birači se mogu javiti Marini Mitrović na broj telefona 0648032111

 

ОДЛУКE О ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Саопштење за јавност 19. седница

 

Саопштење за јавност 20. седница

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАРАВУКОВО РАСПИСАНИМ ЗА 13.11.2022. ГОДИНЕ

 

Саопштење за јавност 21. седница

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ, ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАРАВУКОВО

 

Саопштење за јавност 22. седница

 

Саопштење за јавност 23. седница

TOP