Оглас за доделу повластица на месечне карте редовних ученика средњих школа за наставну 2019/2020 годину

На основу Закључка општинског већа општине Оџаци, број 06-57-17/2019-III од 05.09.2019.године, Председник општине расписује

 О Г Л А С

ЗА ДОДЕЛУ ПОВЛАСТИЦА НА МЕСЕЧНЕ КАРТЕ РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА НАСТАВНУ 2019/2020 ГОДИНУ

 

УСЛОВИ:

Право на повластицу имају редовни ученици средњих школа, који имају пребивалиште на територији општине Оџаци и који не користе смештај у ученичком дому, не станују у приватном смештају, већ свакодневно путују до школе  јавним превозом и то најдаље до Новог Сада.

НАЧИН:

Повластица се остварује на следећи начин:

-Ученици који похађају средњу школу у Оџацима, Сомбору, Кули, Руском Крстуру и Бачу право остварују обезбеђивањем бесплатног превоза код превозника ЈКП ,,Услуга,, Оџаци.

- Ученици који похађају средњу школу у Апатину остварују право на накнаду трошкова превоза у висини пуне цене аутобуске месечне карте, уплатом на текући рачун родитеља.

-Ученици који похађају средњу школу са седиштем у Бачкој Паланци и Врбасу остварују право на накнаду трошкова превоза  у висини од 40% од цене аутобуске месечне карте, уплатом на текући рачун родитеља

-Ученици без родитељског старања који похађају средњу школу у Бачкој Паланци и Врбасу остварују право на накнаду трoшкова превоза у висини пуне цене аутобуске месечне карте.

-Ученицима који похађају школу са седиштем у Новом Саду и Футогу признаје се пуна цена возне карте , накнада трошкова уплаћује се на текући рачун родитеља.

 Захтеви за доделу повластица на месечне карте подносе се на шалтеру број 6 Услужног центра Општинске управе општине Оџаци.

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ПО ОГЛАСУ:

За ученике који похађају средњу школу у Оџацима, Сомбору, Кули, Руском Крстуру и Бачу:

 1. Пријава пребивалишта или копија личне карте-за ученика који путује или изјава о заједничком домаћинству
 2. Потврда о упису у школу,
 3. Потврда из ученичког дома да ученик не користи услуге смештаја и изјава родитеља да не користи услуге смештаја.

 За ученике који похађају средњу школу у Апатину:

 1. Пријва пребивалишта или копија личне карте-за ученике који путују или изјава о заједничком домаћинству,
 2. Потврда школе о упису и редовном похађању наставе,
 3. Фотокопија важеће личне карте једног од родитеља ученика и фотокопија његовог текућег рачуна,
 4. Потврда из ученичког дома да ученик не користи услуге смештаја и изјава родитеља да не користи услуге смештаја.
 5. Оверена фотокопија месечне карте ученика.
 6. Фотокопија одлуке надлежног органа о старатељству или хранитељству (само за ученике без родитељског старања).

 За ученике који похађају средњу школу са седиштем у Бачкој Паланци и Врбасу: 

 1. Пријава пребивалишта или копија личне карте-за ученике који путују или изјава о заједничком домаћинству,
 2. Потврда школе о упису и редовном похађању наставе,
 3. Фотокопија важеће личне карте једног од родитеља ученика и фотокопија његовог текућег рачуна,
 4. Потврда из ученичког дома да ученик не користи услуге смештаја и изјава родитеља да не користи услуге смештаја.
 5. Оверена фотокопија месечне карте ученика,
 6. Фотокопија одлуке надлежног органа о старатељству или хранитељству (само за ученике без родитељског старања).

 За ученике који похађају средњу школу са седиштем у Новом Саду и Футогу: 

 1. Пријава пребивалишта или копија личне карте-за ученике који путују или изјава о заједничком домаћинству,
 2. Потврда школе о упису и редовном похађању наставе,
 3. Фотокопија важеће личне карте једног од родитеља ученика и фотокопија његовог текућег рачуна,
 4. Потврда из ученичког дома да ученик не користи услуге смештаја и изјава родитеља да не користи услуге смештаја.
 5. Оверена фотокопија месечне карте ученика,
 6. Фотокопија одлуке надлежног органа о старатељству или хранитељству (само за ученике без родитељског старања).

ОГЛАС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 09.09.2019. ДО 23.09.2019. године.

Оглас објавити на огласној табли свих месних канцеларија, средњих школа (Гимназија и Техничка школа) и преко средстава јавног информисања.

Подношење и пријем документације почиње 09.09.2019.године.

Захтеви се предају на шалтеру број 6 Услужног центра Општинске управе општине Оџаци.

Неблаговремени и непотпуни захтеви, неће се разматрати.

За све додатне информације обратити се на број телефона 025/466-013.

 

                                                                              Председник општине,

                                                                              мр Латинка Васиљковић

TOP