Oбразац понуде за Јавни оглас за давање на коришћење грађевинског земљишта на одређено време за пољопривредну производњу

TOP