Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације жена у спорту

Конкурс је објављен у среду 4.11.2020. године  у дневном листу „Дневник“ и Службеном листу АПВ и траје до 18.11.2020. године. 

TOP