КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ КОЈЕ ДОДЕЉУЈЕ ОПШТИНА ОЏАЦИ

TOP