Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава у породицама у којим се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АП Војводине. Укупна средства која се додељују по овом Конкурсу износе 150.000.000.00 динара. Право учешћа на Конкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице са децом, као и једнородитељске породице у којим се почев од 01.01.2019. роди треће или четврто дете. Осим подстицања рађања и ублажавања негативних демографских трендова, циљ конкурса је и иницирање процеса побољшања демографске структуре у општинским, градским и руралним срединама, као предуслова за покретање привредног развоја. Текст конкурса и потребне обрасце можете преузети на сајту Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

  1. Текст конкурса
  2. Образац за пријаву
  3. Правилник
  4. Одлука покрајинске Владе од 22.01.2020. године
TOP