КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ КОЈЕ ДОДЕЉУЈЕ ОПШТИНА ОЏАЦИ

TOP