Јавни позив за учешће у јавној расправи о предлогу одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Оџаци

Јавни увид у Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Оџаци („Сл. лист општине Оџаци“ број 11/13 и 12/13) може се обавити у периоду од 22.03. – 29.03.2018. године у просторијама Општинске управе општине Оџаци у канцеларији број 27, у времену од 10,00 до 14,00 часова сваког радног дана, а 29.03.2018. године до 10,00 часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе и сугестије на предлог ове одлуке у писменом облику, најкасније до 29.03.2018. године до 10 часова, путем писарнице Општинске управе општине Оџаци, Кнез Михајлова 24. Оџаци. Примедбе и сугестије које стигну након назначеног рока, неће се разматрати.

Јавна расправа ће се одржати 29.03.2018. године у 10,30 часова, у сали Општинског већа Општине Оџаци, када сва правна и физичка лица могу образложити своје примедбе и сугестије упућене током јавног увида.

Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Оџаци биће објављен на званичној интернет презентацији општине Оџаци www.odzaci.rs, као и на огласним таблама Општинске управе општине Оџаци и месних канцеларија.

TOP