Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Oџаци у сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину

TOP