ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА-ПОДСТИЦАЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ

TOP